ZŠ a MŠ Nedašov - zahájení výuky žáků 1. stupně

Ředitel ZŠ a MŠ Nedašov oznamuje žákům a rodičům, že od pondělí 25. května začne výuka žáků 1. stupně, tedy 1.-5. ročníku. Účast na vzdělávání je dobrovolná, o účasti si rozhodnou sami rodiče. 

Pokud žáci budou docházet, je nutné podepsat čestné prohlášení a vložit do kovové schránky před školou a to nejpozději do 18. května 2020

Organizace výuky skupin žáků bude mít dopolední blok 4 vyučovacích hodin a případně odpolední školní družinu. Školní jídelna bude v provozu od prvního dne. Rozvrh hodin bude upřesněn před nástupem do školy. Žáci musí mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola se bude řídit hygienickými pokyny  ministerstva školství a zdravotnictví.

Bližší informace v aktualitách školy Podmínky provozu od 25.5. 2020

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

Více zde: https://zsnedasov.webnode.cz/products/zahajeni-vyuky-zaku-1-stupne/