Změny v rámci blahopřání k jubileu našim spoluobčanům

Po léta bývalo dobrým zvykem, že zástupci naší obce spolu s členy kulturní komise navštěvovali jubilanty z řad spoluobčanů, a to dle zažitých pravidel. Tyto návštěvy se vždy nesly v přátelském duchu a z každého takového setkání jsme si odnesli vzácné vzpomínky.
V letošním roce se vedení obce rozhodlo přistoupit k drobné změně. Vzdát úctu a popřát vše dobré našim nejstarším sousedům stále zůstává jednou z priorit, upravíme však podobu tohoto úkonu:

Těm, co budou slavit půlkulaté jubilem 75 let a pak krásných 80, 85, 90 a více let, těm přání za celou obec předá osobně starosta, místostarosta či jiný člen zastupitelstva tak, jak bylo zvykem. U oslavenců, jejichž narozeniny po „osmdesátce“ nebudou půlkulaté či kulaté, obec dárkový poukaz a přání dodá do poštovní schránky.

Pevně věříme, že na změnu si rychle zvykneme a že všechna naše setkání, ať už v jakékoli podobě a při jakékoli příležitosti, budou i nadále jen a jen příjemná.

Zastupitelstvo obce Návojná