Zelená úsporám 2015

Energetická agentura Zlínského kraje se na nás obrátila se žádostí o prověření požadavků na tzv. kotlíkové dotace v naší obci. Na úřední desce jsou  vloženy informace na technické podmínky a možnosti dotací. Zájemci ať odevzdají případný formulář na obecní úřad do pátku 19.6 do 10 hodin, aby jsme mohli zaslat souhrnný požadavek na EA ZK v pátek 19.6.2015 do 12 hodin.