Výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka v DSS Návojná p. o.