Vítání občánků Návojné narozených v roce 2015

V sobotu 20. února jsme přivítali nové občánky naší obce....

Nezapomeňte, že v dětech je budoucnost národa. Mějte na paměti, že jedině dokonalá rodina založená na lásce, vzájemné důvěře a úctě, vytváří ten nejkrásnější domov, ve kterém pak vyrůstají k velké radosti svých rodičů a blízkých. Odměnou vám za to bude to, že vaše dítě nikdy nezapomene na svůj domov ani na lásku, kterou jste mu dali. Buďte mu pevným vzorem, na jehož základech si bude stavět svůj nový domov a tuto vaši lásku bude předávat dál svým dětem. Vážení rodiče, dovolte mi, abych s upřímnou radostí přivítal Vaše dítě do života. Vy je přijímáte do své rodiny jako nového člena, a my je přijímáme do naší obce jako nového občánka.....    oslovil přítomné v krátkém proslovu starosta obce.