Vítání občánků narozených v roce 2018

V sobotu 9. 3. 2018 proběhlo v Centru volného času v Návojné slavnostní přivítání devíti občánků naší obce narozených v loňském roce 2018 – 4 holčičky a 5 chlapečků.

Ještě před zahájením slavnosti se rozezvučely líbezné tóny houslí v podání Šimona Káni, který následně sklidil veliký potlesk. Všichni přítomní byli přivítáni místostarostou PhDr. Alešem Naňákem, následovalo vystoupení dětí z mateřské školy, které si pro rodiče a děti připravily krásné básničky a zazpívaly písničky. Po vystoupení pak následoval slavnostní projev pana starosty Aloise Smolíka, který dětem popřál do života mnoho štěstí, zdraví, láskyplný domov a rodičům spoustu radostných chvil i trpělivosti při výchově svých ratolestí. Rodičům pak byly předány dárky, pamětní listy, maminky obdržely kytičku a rodiče se podepsali také do pamětní knihy. Na závěr slavnosti se rodiče se svými dětmi na památku vyfotografovali a proběhlo neformální přátelské posezení s menším občerstvením. Děkujeme všem, kteří přišli tuto slavnostní chvíli s dětmi prožít.

Na fotoreport ze slavnosti se můžete podívat ZDE.

Foto: Daniel Šenkeřík