VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2017

V sobotu 3.3.2018 jsme na hasičské zbrojnici v Návojné slavnostně přivítali 13 občánků narozených v loňském roce 2017 - sedm holčiček a šest chlapečků. Slavnost byla zahájena panem místostarostou, následovalo vystoupení dětí z mateřské školy, které si pro rodiče a děti připravily krásné básničky a zazpívaly písničky. Poté přednesl slavnostní projev pan starosta, který popřál rodičům hodně zdraví, pohody a radosti z dětí. Poté byly rodičům předány dárky, pamětní listy, maminky obdržely kytičku a rodiče se podepsaly do pamětní knihy. Na závěr obřadu se rodiče se svými dětmi na památku vyfotografovali. Následovalo neformální přátelské posezení s menším občerstvením. Děkujeme všem za účast a novým občánkům ještě jednou přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásný domov plný lásky a důvěry!

Fotografie ze slavnosti ZDE - foto Daniel Šenkeřík