Vítání občánků narozených v roce 2014

V sobotu 7. února přivítali zástupci obce Návojná a Místní organizace Českého červeného kříže z Návojné deset nových občánků obce narozených v roce 2014.  V minulém roce přibylo mezi naše občany 8 holčiček a 2 chlapci. Starosta obce pronesl slavnostní projev,   popřál  rodičům hodně zdraví, pohody a radosti  z  dětí a dětem, aby navždy milovaly své táty a maminky a aby šťastně vykročily do života, který na ně teprve čeká.  Děti z  Mateřské školy vystoupily s  milým pásmem básniček a písniček. Maminky obdržely kytičku, pamětní list, knihu pohádek  a finanční dárek. Po oficiální části obřadu proběhla přátelská beseda přítomných s menším občerstvením.