Ve vynikající kondici se dvaadevadesáti let dožila naše občanka paní Božena Vaňková

Dne 30. října 2016 se ve vynikající kondici dožila dvaadevadesáti let naše občanka paní Božena Vaňková. Gratulanty, kterými za obec byli starosta a zástupce kulturní komise, přivítala ve veselé náladě a plná optimismu. Čile se zajímala o dění nejen v obci, ale i v širším celospolečenském měřítku. Zavzpomínala též na svá mladá léta a prokázala úctyhodnou paměť. Nezbývá, než naší jubilantce do dalších let popřát Boží požehnání, stále pevné zdraví a to, ať ji její optimismus neopouští!