Uzavírka odstavné plochy na vlakové zastávce Návojná 20.-24.8.2018