Uzavírka odstavné plochy na vlakové zastávce Návojná