Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce

V pondělí 5. 11. 2018 bylo v 17:00 hod. zahájeno ustavující zasedání Zastupitelstva obce Návojná na další volební období 2018 - 2022.  Dosavadní starosta obce, pan Ing. František Machara, přivítal všechny nově zvolené zastupitele a přítomné občany. Všichni členové zastupitelstva složili slib člena zastupitelstva obce a po schválení programu přistoupili k volbě starosty a místostarosty. Starostou obce byl zvolen pan Alois Smolík, neuvolněným místostarostou pan PhDr. Aleš Naňák. Dále byly zřízeny výbory v čele se zvolenými zastupiteli. Předsedou finančního výboru se stal Mgr. Milan Mužík, předsedou kontrolního výboru Ing. František Machara, předsedou kulturního a sociálního výboru Mgr. Jaroslav Surý, předsedou výboru pro sport, mládež a spolkovou činnost Aleš Šenkeřík a předsedou výboru pro výstavbu, ekologii a zemědělství Vladimír Káňa. Novému zastupitelstvu přejeme mnoho úspěchů v práci pro naši obec.