Úprava sjezdu u zámku v Návojné

V listopadu byla dokončena Úprava sjezdu ze silnice III/50736 u zámku v Návojné, jejímž investorem je Obec Návojná. Předpokládané náklady byly 602 720 Kč. Ve výběrovém řízení byla vysoutěžena cena 511 975 Kč. Vzhledem k tomu, že  konečná asfaltobetonová vrstva sjezdu může být realizována až současně s konečnou úpravou povrchu rekonstruované silnice III/50736 v květnu 2015, nebyly tyto práce účtovány. Faktura za provedené práce činí 430 511 Kč.  Zlínský kraj poskytne obci Návojná na tyto práce podporu ve výši 171 427 Kč.

Provedená  úprava bude po svém úplném dokončení a dokončení stavby Silnice III/50736, jejímž investorem je ŘSZK, příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší obci.