SDH NÁVOJNÁ - SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 25.11.2017

Sbor dobrovolných hasičů Návojná provede zítra, tj. v sobotu 25. listopadu 2017, v době od 10:00 do 11:00 hod. na Hasičské zbrojnici v Návojné sběr elektrospotřebičů.