SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

Sběr nebezpečného a objemného odpadu bude probíhat 18.2.- 22.2.2019 vždy od 12:00 do 15:00 hodin u stodoly (u hřiště).

NEBEZPEČNÝ ODPAD - kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, monočlánky apod.

OBJEMNÝ ODPAD - odpad, který vzhledem ke své velikosti nelze uložit do popelnice + PNEUMATIKY (bez poplatku za sběr)!