SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 28.11. - 1.12.2017

Sběr nebezpečného a objemného odpadu bude probíhat od úterý 28. listopadu do pátku 1. prosince 2017 vždy v době od 12:00 do 16:00 hod. u stodoly (vedle hřiště).

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

OBJEMNÝ ODPAD

Odpad, který nelze vzhledem ke své velikosti uložit do popelnice.

Poplatek za pneumatiky z osobních aut je 40 Kč/ks.