ROZVOLŇOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ OD 11. KVĚTNA A PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 17. KVĚTNA

Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května 2020. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, návrh pomoci kulturním zařízením a umělcům a také návrh zákona, kterým bude zrušena daň z nabytí nemovitostí.


Více informací na odkazu zde: 

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-pravidla-rozvolnovani-mimoradnych-opatreni-od-11-kvetna-nouzovy-stav-plati-do-17-kvetna