Rekonstrukce místní komunikace č. 7

V minulém týdnu byla dokončena rekonstrukce místní komunikace č. 7 v prostoru před zámkem a na příjezdu k obecnímu úřadu. Rekonstrukci provedli pracovníci Správy a údržby silnic Zlínska, s.r.o. Cena díla dle smlouvy je 568.529 Kč. Zlínský kraj nám nento účel poskytl finanční podporu ve formě dotace do výše 40%, což je částka 227 tis. Kč.  Bez této podpory by jsme nebyli schopni akci realizovat. Tím  byl odstraněn poslední úsek komunikací uvnitř zastavěného území obce s prašným povrchem. Velkým problémem však zůstává přetěžování místních komunikací  při odvozu dříví kladovkami, což je předmětem jednání s dřevařskými firmami.