Rekonstrukce a modernizace M.K. č. 2cA Mlynisko

 

Projekt „Rekonstrukce a modernizace M.K. č. 2cA Mlynisko v Návojné“ je spolufinancován Zlínským krajem ve výši
1 000 000 Kč.

V měsících červen – říjen 2018 byla realizována oprava místní komunikace č. 2cA – Mlynisko, jejímž zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín.

Celková výše nákladů na stavbu činila 2 611 905,38 Kč. Podpora z rozpočtu Zlínského kraje byla ve výši 1 000 000 Kč (48,56 % nákladů stavby), finanční podíl obce tvořil 1 059 187,31 Kč uznatelných nákladů (51,44% nákladů stavby) a 552 718,07 Kč neuznatelných nákladů. Bez této dotace by obec mohla jen stěží tuto opravu realizovat.

Jedná se o jednu z nejvíce zatížených komunikací v obci vzhledem k množství projíždějících vozidel i jejich hmotnosti. Využívána je všemi občany obce a tvoří také příjezdovou cestu k řadě zařízení občanské, sportovní a technické infrastruktury a výrobních prostor.

Těmito pracemi došlo ke zpevnění podkladních vrstev na požadovanou únosnost, byly osazeny obruby sloužící k jasnému vymezení jízdních pruhů a ozelenění okolí za obrubníky. Vybudován byl i nový pojezdový chodník, který je neuznatelným nákladem.

Díky této opravě došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci, zlepšení dopravních podmínek, lepšímu vzhledu a ke snížení hlučnosti.

Více foto ve FOTOGALERII - https://obecnavojna.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_a_modernizace_M.K._c._2cA_-_Mlynisko