Regulační opatření v dopravě - změna doby vyhlášení