První vlna uvolňování opatření od 20. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do "normálního života". Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. 

První vlna uvolňování - od 20. dubna 2020

  • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
    Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.
  • Řemesla s provozovnou
  • Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
  • Autobazary a autosalóny
  • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
  • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/

Celá znění mimořádných opatření účinných od 20.4.2020:

https://www.udeska.info/navojna/Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_skol_a_skolskych_zarizeni__s_ucinnosti_od_20._4._2020.pdf

https://www.udeska.info/navojna/Mimoradne_opatreni_-_zakaz_maloobchodniho_prodeje_a_sluzeb_s_vyjimkami__s_ucinnosti_od_20._4._2020.pdf

https://www.udeska.info/navojna/Mimoradne_opatreni_-_zakaz_volneho_pohybu_osob_s_vyjimkami__s_ucinnosti_od_20._4._2020.pdf