Projekt - Krajina Jižního Valašska

Realizace: 10/2017 - 10/2019

Celkové způsobilé náklady: 3 605 800,- Kč

Výše dotace: 3 245 220,- Kč

Podíl města: 360 580,- Kč

Předmětem projektu je pořízení územní studie krajiny nacházející se na území ORP Valašské Klobouky.

Cílem projektu je zpracování komplexní studie krajiny pro území ORP Valašské Klobouky, v rozsahu a úrovni dané příslušnou metodikou. Ve studii bude zvýšená pozornost zejména funkčnímu stavu krajiny a přizpůsobení se očekávaným klimatickým změnám a také hospodařením s vodou v krajině.