Prodej kuřic - léto 2018

Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu HENDRIX GENETICS a českého programu DOMINANT.

ROZVOZOVÉ TURNUSY:

2.- 10. července 2018 - program DOMINANT, stáří 13 týdnů, cena 175,- Kč

30. července - 7. sprna 2018 - program HENDRIX GENETICS, stáří 14 týdnů, cena 180,- Kč

27. srpna - 4. září 2018 - program DOMINANT, stáří 17 týdnů, cena 195,- Kč

www.kurice.cz        email: prodejkuric@seznam.cz        tel.: 737 736 775