Prodej kuřic 2019

Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu HENDRIX GENETICS a českého programu DOMINANT.

DOVOZ ZDARMA PO CELÉ ČR

www.kurice.cz        
email: prodejkuric@seznam.cz        
tel.: 737 736 775