Přínosy a oběti rodičovství

Rodinné a mateřské centrum Malenka uspořádá v Centru volného času na zámku v Návojné další besedu, tentokrát na téma Přínosy a oběti rodičovství. Beseda se uskuteční v úterý dne 29. května ve 14 hodin. Zveme mladé maminky s dětmi, aby se této besedy zúčastnily.