Primiční mše svatá P. Petra Káni 29. 6. 2012

Za krásného slunečného dne, v pátek 29. 6. 2012, byla na hřišti v Nedašově sloužena primiční mše P. Petra Káni. Po půl druhé odpoledne se od rodného domu novokněze vydal slavnostní průvod nejdříve do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově, kde byl posvěcen ornát novokněze, odtud potom na upravené prostranství sportovního hřiště v Nedašově. Po přivítání věřících byl P. Petr Káňa pozdraven představenými závršských obcí - ti mu popřáli Boží požehnání a mnoho sil v jeho povolání. Kazatelem při této slavnostní mši byl P. Josef Červenka. Slavení tohoto významného okamžiku se zúčastnilo mnoho věřících nejen z nedašovské farnosti, ale i z okolí či vzdálenějších koutů Moravy - Přerova, Předmostí, Vracova. Novokněz Petr Káňa všem za účast vřele poděkoval a udělil také individuální požehnání. Foto z primiční mše svaté ZDE a ZDE  (foto R. Kostková).