Přihlášky do or. tanců a uhrazení platby do 21.2.2013

Dne 21.2.2013 je poslední příležitost odevzdat přihlášky a peníze do orientálních tanců.

Toto sdělení platí pro všechny kroužky orientálních tanců. Není možné odevzdat samotnou přihlášku bez peněz nebo peníze bez přihlášky. Děkuji za pochopení.