Předvánoční setkání seniorů

V podvečer 10. prosince se sál Hasičské zbrojnice rozezněl zpěvy koled a vánočních písní. Ty nacvičily děti z Mateřské školy v Návojné a ze Základní školy v Nedašově. A spolu s nimi si s chutí zazpívali i jejich posluchači z řad návojských seniorů. Předvánoční setkání se neslo ve velmi přátelském duchů, stoly zdobila milá výzdoba a přichystáno bylo i drobné občersvení. O historii Návojné besedníkům povyprávěl kronikář Aleš Naňák, starosta František Machara je seznámil s tím, co obec chystá do příštích let. U každého stolu se rozproudila debata, vzpomínalo se, vyprávělo a z nejedněch úst zaznělo, že takový večer by se měl konat častěji. K příjemné atmosféře přispělo i trio návojských muzikantů  - Vojtěch, Vladimír a Pavel Káňovi.

 

 Foto z akce si prohlédněte ZDE .