Předvánoční setkání seniorů v úterý 16. 12. 2014

V úterý 16. 12. 2014 se konalo předvánoční sekání seniorů na hasičské zbrojnici. Pěkný večer jsme strávili při programu, který byl tvořen poutavým vystoupením dětí z Mateřské školy v Návojné a ze Základní školy v Nedašově. Dále následoval příspěvek starosty obce, jenž spoluobčany seznámil s tím, jaké plány má obec pro příští rok a připomenul i to, co se v minulých měsících podařilo. Následovala beseda s kronikářem obce provázená obrazovou projekcí. Pro hosty bylo přichystáno drobné občerstvení. 

 

Fotografie z večera ZDE .