POZVÁNKY na jednání pracovních skupin - koncepce sociální a zdravotní oblasti města Valašské Klobouky

Město Valašské Klobouky bude v průběhu následujících 2 let aktualizovat současný „Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku“, a to  za účasti zástupců samospráv, poskytovatelů sociálních služeb i uživatelů služeb. První schůzky pracovních skupin proběhnou ve středu 4. 9. 2019  v budově Městského úřadu Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, velká zasedací místnost dv. č. 107. Pracovní skupina  „Osoby se zdravotním postižením a senioři“ od 9:00 do 12:00 hodin, pracovní skupina „Ohrožené skupiny a rodina“ od 13:00 do 16:00 hodin – viz. pozvánky.

Akce je realizována v rámci projektu Rozvoj nástrojů strategického řízení a komunikace s veřejností v podmínkách města Valašské Klobouky, CZ.03.4.74/0.0/0-0/17_080/0010018 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

V případě zájmu o bližší informace nebo účasti v pracovních skupinách se můžete obracet na mě prostřednictvím e-mailu: cmajdalkova@mu-vk.cz nebo telefonicky.