POZVÁNKY NA DRUHÉ JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN - KONCEPCE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Město Valašské Klobouky Vás srdečně zve na druhé pracovní setkání v rámci aktualizace „Komunitního plánu sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku“.

Schůzky pracovních skupin proběhnou ve středu 9. 10. 2019  v budově Valašskoklobouckého podnikatelského centra (sál v přízemí). Pracovní skupina  „Osoby se zdravotním postižením a senioři“ od 9:00 do 12:00 hodin, pracovní skupina „Ohrožené skupiny a rodina“ od 13:00 do 16:00 hodin – viz. pozvánky. 

Akce je realizována v rámci projektu Rozvoj nástrojů strategického řízení a komunikace s veřejností v podmínkách města Valašské Klobouky, CZ.03.4.74/0.0/0-0/17_080/0010018 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

V případě zájmu o bližší informace nebo účasti v pracovních skupinách se můžete obracet na mě prostřednictvím e-mailu: cmajdalkova@mu-vk.cz nebo telefonicky.