POZVÁNKA - Zájezd na poutní místo Turzovka - Živčáková

Zastupitelstvo obce Návojná pořádá dne 26.5.2017  zájezd na poutní místo Turzovka – Živčáková. Cena zájezdu je 150,-Kč. Přihlásit se je možné do 23.5.2017 na Obecním úřadě v Návojné.

Poutní místo Turzovka

Slovenské město Turzovka leží nedaleko hranic s Českou republikou, je součásti Euroregionu Beskydy. Žije zde asi sedm a půl tisíce obyvatel.
Většina návštěvníků Turzovky chce navštívit poutní místo, které je někdy nazýváno „Lurdy v srdci Evropy“. Na místě zvaném hora Živčáková došlo k opakovanému a církví uznanému mariánskému zjevení. Poutní místo, které má pro katolíky posvátný ráz, zaujme i návštěvníky se zájmem o dějiny a kulturu. V roce 2011 byl na hoře Živčáková vysvěcen nový chrám Panny Marie Matky Církve. Na poutní místo se sjíždějí věřící z celého světa.