POZVÁNKA - Výlet na hrad Buchlov s kaplí sv. Barbory 24.8.2018

Zastupitelstvo obce Návojná srdečně zve všechny děti (ale i rodiče a prarodiče :-))  na výlet na hrad Buchlov s kaplí sv. Barbory. Odjezd bude 24. srpna 2018 ve 13:00 hod. od Hasičské zbrojnice v Návojné. Čeká nás speciální prohlídka hradu, opékačka přímo na Buchlově, návštěva nedaleké tajemné kaple sv. Barbory. Dále soutěže pro děti a spousta sladkých odměn.

Cena výletu: 50 Kč
Předpokládaný návrat: 19:30 hod.

Přihlašovat se můžete na obecním úřadě v Návojné do 21. srpna 2018.