Pozvánka na TRADIČNÍ HLOŽECKou POUŤ

Sbor dobrovolných hasičů Křekov srdečně zve všechny poutníky na TRADIČNÍ LETNÍ HLOŽECKOU POUŤ.

Pouť bude zahájena mší svatou dne 26. července 2020 v 11:00 hodin.