Pozvání na projednání návrhu Územního plánu Návojná

Zveme občany a majitele nemovitostí v obci Návojná, dotčené orgány a sousední obce na veřejné projednání návrhu obecné povahy obce Návojná- Územní plán obce Návojná. Projednání se bude konat v Centru volného času na zámku v Návojné ve středu dne 21.listopadu 2012. Pořizovatelem územního plánu obce je stavební úřad Městského úřadu Valašské Klobouky, oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. Zpracovatelem návrhu územního plánu je   S-projekt plus, a.s.Zlín. Celkové způsobilé náklady na pořízení návrhu územního plánu jsou             174 000Kč,  na tuto částku  poskytne obci podporu ve formě dotace Zlínský kraj ve výši 121 000 Kč.