Poutní mše svatá u kapličky - 16.6.2019

Na slavnost Nejsvětější Trojice se již tradičně potkáváme u kapličky v Návojné, abychom tu společně prožili poutní mši svatou. Letos ji celebroval P. Marek Kurzynski MIC, který když pronášel slova úvodní modlitby a začalo pršet, velmi správně podotkl, že dostáváme velký dar. Vláha pro půdu a částečná proměna vzduchu, to vše nám jen prospěje. A déšť byl milosrdný, nechal nás prožít onu slavnostní chvíli bez úhony. Pěkné bylo i kázání otce Marka: připodobnění Nejsvětější Trojice ke vztahu tří závršských obcí, to je myšlenka, která byla určitě probírána u nejednoho svátečního oběda :-). Po mši svaté otec také požehnal nové vozidlo Sboru dobrovolných hasičů Návojná a nově pořízený obecní traktor.

Velké poděkování za organizaci a průběh slavnosti patří všem, kdo připravovali zázemí a zdobili kapličku, dále panu zvukaři, dechové hudbě, panu varhaníkovi, hasičům a všem nejmenovaným pomocníkům při úklidu.

Foto: navojnan.rajce.idnes.cz/Poutni_mse_svata_u_kaplicky_v_Navojne_16.06.2019

Foto a text: Aleš Naňák