Orientální tance v Centru volného času

Ve spolupráci s Domem dětí  na mládeže v Brumově- Bylnici organizuje Centrum volného času  kroužek orientálních tanců pro všechny holčičky. Ty mohou tančit každý čtvrtek od 18 do 19 hodin   v místnosti fitcentra. Cena 100 Kč do konce školního roku. Začíná se od 20.ledna 2011.

Větší holky, ženy a babičky se mohou tanců také zúčastnit každý čtvrtek počínaje 20. lednem 2011 od 19 do 20 hodin. Cena je 30 Kč/hodinu. Naučí se základní prvky břišních tanců a taky nějakou choreografii. Přijďte si zatancovat, tanec potěší a povzbudí. Bližší informace na  ddmbru@zlinedu.cz. tel 605433128.