Orientální tance pro dospělé

Začátek: 11.10.2011 

Čas: 18:30 - 20:00

Cena: 40 kč/1 schůzka

Kde: Centrum volného času Návojná

Pokročilost: začátečníci, mírně pokročilí

kurz bude probíhat 1 x 14 dnů - úterý)

Pod záštitou DDM Bylnice.