Orientální tance pro děti 1.- 5. třída ZŠ

Začátek:  11.10.2011

Čas: 17:30 - 18:30

Cena: 100 Kč/pol.

Kde: Centrum volného času Návojná

Pokročilost: začátečníci, mírně pokročilí

kurz bude probíhat 1 x 14 dnů - úterý)

Pod záštitou DDM Bylnice.