Oprava místní komunikace U zámku

V měsíci červenci byla provedena oprava části místní komunikace u zámku v Návojné směrem na Předevsí. Tento úsek komunikace byl jedním z nejhorších v obci.  Přípravu podkladu pro komunikaci, očištění a zpevnění podkladu pro  položení asfaltobetonového koberce provedli pracovníci obce i s pracovníky na veřejno-prospěšné práce dotovanými Úřadem práce Zlín. Asfaltový koberec položila firma EUROVIA CS, a.s., závod Zlín. Dodávka stala cca 150 tis.Kč a byla plně hrazena z prostředků obce. Naši pracovníci pak provedli dodávku a montáž záchytného žlabu povrchových vod se mříží. Úpravu vjezdů do rodinných domků č. p. 108 a 187 si hradili jejich majitelé. Další úpravy prostranství před zámkem, obecním úřadem a parkoviště u hřiště budou závislé na  finančních možnostech obce a uvažuje se s nima v dalších letech.