Oprava hasičské zbrojnice

V  létě byla provedena oprava naší hasičské zbrojnice. Byla provedena výměna stávajících oken, která byly v havarijním stavu, za nová plastová s termoizolačním zasklením, výměna vstupních dveří a výměna ocelových kovových vrat za nová sekční vrata s lepšími tapelnými vlastnostmi a s otvíráním elektrickým servopohonem. Na tyto práce obdrží obec od Zlínského kraje z " Podprogramu na podporu obnovy venkova"  podporu ve výši 50% nákladů z částky 439 tis.Kč, což bude činit  219 tis. Kč. Kromě výměny venkovních výplní otvorů provedla obec z vlastních prostředků novou zateplenou fasádu na jižní a západní stěně objektu, byly provedeny nové vnitřní malby a pořízeny nové záclony. V příštím roce bude dokončena celá fasáda. Bez pomoci od Zlínského kraje by obec na tak nákladnou opravu objektu neměla dostatek vlastních prostředků.