Oprava domu č.p. 4 - II. etapa

V měsících únor – říjen 2019 byla realizována II. etapa opravy domu č.p. 4,
na jejíž obnovu přispělo Ministerstvo kultury České republiky a Zlínský kraj.

 


        

Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč a Ministerstvo kultury České republiky účelový finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč. Děkujeme tímto za finanční podporu, bez které by obec Návojná nemohla obnovu této nemovité kulturní památky realizovat.

Celkové náklady na projekt II. etapy, jejímž zhotovitelem je, stejně jako v případě realizace I. etapy, firma JURÁŇ, s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín, činily
1 209 309 Kč. Díky poskytnutým financím je tak pokryta téměř polovina celkových nákladů.

I. etapa projektu spočívala v zabezpečení stability objektu (výměna části krovu, položení nové krytiny ze šindele včetně laťování, výměna hnilých prvků roubení stěn, zajištění základů, nové stropy a impregnace) a probíhala v období únor – říjen 2018.

    
(https://navojna.webnode.cz/products/oprava-domu-c-p-4-i-etapa/)

V II. etapě projektu proběhla oprava omítek, podlah, repase oken a dveří, osazení schodiště, odvlhčení objektu, oprava komína, sporáku a kachlových kamen.