Oprava domu č.p. 4 - I. etapa

V měsících únor - říjen 2018 byla realizována I. etapa opravy domu č.p. 4, na jejíž obnovu přispělo Ministerstvo kultury České republiky a Zlínský kraj.
 

       

Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč a Ministerstvo kultury České republiky účelový finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč. Děkujeme tímto za finanční podporu, bez které by obec stavební obnovu a restaurování nemohla realizovat.

Celkové náklady na projekt, jejímž zhotovitelem je firma JURÁŇ, s.r.o., Ústí 200, 755 01 Ústí, činily 1 074 431 Kč. Díky poskytnutým financím je tak pokryta více než polovina celkových nákladů.

Protože byl objekt mnoho let neobydlen, zatékalo do něj, část prvků stěn byla hnilá, napadená hubkou a dřevokaznými škůdci, byla těmito pracemi provedena výměna části krovu a položena nová krytina ze šindele včetně laťování. Dále byly vyměněny hnilé prvky roubení stěn, zajištěny základy, nové stropy a impregnace, díky čemuž byla zabezpečena stabilita objektu.

Ve druhé etapě budou provedeny nové povrchové úpravy, výměna truhlářských výrobků, podlah, oprava sporáku a kachlových kamen, elektroinstalace a další práce, které umožní zpřístupnění objektu veřejnosti.