Od července budou roušky povinné jen v regionech s horší epidemiologickou situací

Dojde (kromě vybraných regionů) ke zrušení plošné povinnosti nošení ochrany dýchacích cest, k navýšení kapacity u hromadných akcí a zrušení omezené otevírací doby u stravovacích služeb.

Více informací zde: https://koronavirus.mzcr.cz/od-cervence-budou-rousky-povinne-jen-v-regionech-se-zhorsenou-epidemiologickou-situaci