Obnova prostranství u drobných sakrálních památek v obci

V přechozích dnech došlo k úpravě prostranství u drobných sakrálních památek v obci. 

Nejdříve došlo k nezbytnému pokácení lípy u kapličky Nejsvětější Trojice. Lípa úctyhodného stáří dotvářela výraz návsi, ovšem právě její stáří a zejména dožilost kmene vedla k rozhodnutí, že z hlediska bezpečnosti silničního provozu a z hlediska ochrany zdraví a života občanů je nutné její pokácení. Došlo k němu v polovině února a již v prvních březnových dnech byla vysázena lípa nová. Mladý strom bude pěstebně udržován tak, aby žádoucím způsobem podtrhnul důstojnost místa a vhodně doplňoval podobu návsi, s jejíž celkovou rehabilitací se v brzkém čase počítá.

Fotografie z kácení lípy ZDE ke zhlédnutí.


Další úpravou bylo odstranění tújí u kamenného kříže na Dolňansku. Kamenný kříž je prohlášenou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 28406/7-2016. Významnou památku z roku 1863 doplňovaly a v současnosti již spíše zastiňovaly vzrostlé túje. Tyto dřeviny se v posledních letech bezprostředně dotýkaly hmoty kamene, čímž docházelo i k nevhodnému znečišťovaní památky a k možné postupné degradaci povrchu kamene. Bylo tedy rozhodnuto o odstranění dřevin. Kříž se v současnosti opět stal nepřehlédnutelnou dominantou při vjezdu do obce, opět je z něj viditelný symbol Návojné. Po konzultaci s pracovníky památkové péče bude provedeno i základní ošetření kulturní památky.

Fotografie z kácení tújí u kříže ZDE ke zhlédnutí.

Text: Aleš Naňák