Návrh územního plánu obce

Byl dokončen návrh nového územního plánu obce Návojná. Tento nyní projednávají dotčené orgány státní správy a účastníci řízení. Po ukončení projednávání budou připomínky zapracovány do návrhu a  budou se k němu moci vyjadřovat občané. Návrh územního plánu je již nyní vyvěšen na obecních stránkách, aby se s ním mohli občané předběžně seznámit a své připomínky a návrhy mohli  uplatnit na obecním úřadě. Náklady na pořízení návrhu nového územního plánu budou činit 174 tis. Kč, na tuto částku nám poskytne Zlínský kraj v rámci podprogramu na obnovu venkova podporu formou dotace ve výši 121 tis. Kč, což výrazně pomůže obci při splnění zákonné povinnosti zpracovat nový územní plán do roku 2015.