Návojná - oprava MK č. 6/c – Horní Kopanice

 

 Projekt „Návojná oprava MK č. 6/c – Horní Kopanice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

V měsících červen – září 2018 byla realizována oprava místní komunikace č. 6/c – Horní Kopanice, jejímž zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín.

Na projekt byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 698 429 Kč, což je 50% nákladů stavby, které činily 1 396 859 Kč. Bez této dotace by obec jen stěží mohla tuto opravu realizovat.

Těmito pracemi byly odstraněny poruchy povrchové vrstvy místní komunikace na Horních Kopanicích vzniklé z důvodu uložení inženýrských sítí, vodovodu a plynovodu v letech 2000-2002 a celkovým opotřebením povrchové vrstvy. Díky této opravě došlo ke zlepšení kvality bydlení občanů v této části obce, dopravních podmínek, lepšímu vzhledu a ke snížení hlučnosti.

Více foto ve FOTOGALERII - https://obecnavojna.rajce.idnes.cz/Navojna_oprava_MK_c._6_c_Horni_Kopanice