Nadílka v DSS

Čerti a mikuláš z obce nadělovali klientům Domu sociálních služeb návojná ke svátku Mikuláše drobné dárky. Zástupci obce zároveň předali DSS finanční dar ve výši 5000 Kč na činnost a popřáli klientům i pracovníkům domova krásné prožití svátků vánočních.