MŠ Návojná - zahájení provozu od 25.5.2020

Obec Návojná, jako zřizovatel, oznamuje, že bude znovu zahájen provoz Mateřské školy Návojná za mimořádných přísných epidemiologických, hygienických a provozních opatření od 25. 5. 2020.

Zákonní zástupci obdrží do svých poštovních schránek:

  • Podmínky znovuotevření – informace k otevření provozu Mateřské školy Návojná
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které zákonný zástupce předloží podepsané při prvním vstupu do školy

Tyto dokumenty jsou dostupné také na webových stránkách mateřské školy: https://msnavojna.webnode.cz/.

Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

V Návojné dne 15. 5. 2020

Alois Smolík, starosta obce

https://www.udeska.info/navojna/Oznameni_o_zahajeni_provozu_Ms.pdf