Koupaliště je v provozu

Od soboty 5.7.je opět v provozu naše koupaliště. Pro zlepšení podmínek pro koupání a rekreaci zejména rodičů s malými dětmi vybudovala obec nové brouzdaliště s úpravnou vody a fontánkou- vodním ježkem. Děti zaujme také malá skluzavka- Beruška. Stavební práce realizovali zaměstnanci obce, technologickou část pak dodala firma GHC Invest, s.r.o.  Náklady na vybudování činí cca 750 tis. Kč, a díky  práci našich pracovníků se ušetřilo dalších cca 300 tis.Kč. Nyní dokončujeme herní sestavu- skluzavku s lanovým výlezem, počítadlem a kreslící tabulí a houpadlem ve tvaru delfína. Zbývá ještě vytvořit dopadovou plochu z kamínků, která bude vyhovovat bezpečnostním předpisům.

Věříme, že nám bude přát počasí a koupaliště bude po celou sezónu maximálně využito.  V provozu je také bufet s občerstvením.